เกี่ยวกับเว็บคราฟท์มี

จุดเริ่มต้นของเรา เราเป็นผู้รับออกแบบเว็บไซต์ให้กับผู้คนมากมายมาตั้งแต่ปี 2018 ทำให้เราได้ประสบการณ์ต่างๆจากลูกค้าและเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ เพราะเว็บไซต์คือหน้าตาของธุรกิจของคุณ ดังนั้นอย่าละเลย เรามุ่งมั่นค้นหา ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ยอดเยี่ยมตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ ด้วยสโลแกน Craft All You Need


Vision 🤗

วิสัยทัศน์ ในการดำเนินธุรกิจของเรา คือ ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมในการให้บริการ อย่างแท้จริงในราคาที่สมเหตุสมผล เราจะรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่น่าอยู่ในทุกๆวัน

มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืนสีเขียว 🌿

เราเลือกผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน Cloud ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ การใช้พลังงานหมุนเวียน หรือ การเปลื่ยน / ซ่อมแซมอุปกรณ์ อย่างยั่งยืนโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด พร้อมเป็นผู้ให้บริการยึดมั่นใน Carbon Neutral ความเป็นกลางทางคาร์บอน ปัจจุบันผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน Cloud ภายในประเทศส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้มากนัก เราจึงขอเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืนสีเขียวภายในปี 2030 และเราหวังว่าจะสามารถให้บริการ Green Hosting ในประเทศไทยได้เร็วๆนี้