เราตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่
Leaseweb Singapore Data Center

ซึ่งเป็น Data Center ระดับ Tier 3 โดยมีมาตรฐานดังนี้

  • กฎระเบียบด้านโทรคมนาคมที่เข้มงวด
  • ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติต่ำ
  • ทำเลที่มั่นคงทางการเมืองและเป็นมิตรกับธุรกิจโดยมีข้อบังคับตามกฎหมายอังกฤษ
  • ระบบไฟฟ้ามีความเสถียร 
  • เข้าถึงสายเคเบิลใต้ทะเลจำนวนมากสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • นอกจากนี้ศูนย์ข้อมูลในสิงคโปร์จะช่วยป้องกันข้อมูลสูญหายอันเป็นผลมาจากความล้มเหลวของระบบ การก่อกวน และภัยพิบัติ เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น การดึงข้อมูลผ่านศูนย์ข้อมูลจะง่ายขึ้นมาก
  • ความปลอดภัยสูงมีเจ้าหน้าที่ดูแล Server ตลอด 24 ชม.
  • จุดยุทธศาสตร์ของ Data Center ในระดับ Global